This course takes various perspectives in studying creativity and creative thinking in relation to management, entrepreneurship and innovation. Your creative and innovative capabilities are improved during the course. The character of the course demands active student participation during exercises and team work. 

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

Course syllabus.pdfCourse syllabus.pdf

The world is experiencing major global challenges in areas such as poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Which is why the United Nations has defined Sustainable Development Goals (SDGs) to combat these problems. The SDGs consist of seventeen ambitious goals that the world hopes to achieve before 2030. Unfortunately, we are not on track to achieve them. Experts in a subject matter suggest that entrepreneurship could help transform our world and overcome the diverse nature of these global challenges.

“The depth of the issues that the Sustainable Development Goals are seeking to achieve need the most catalytic and innovative engagements, these are represented by the determination and vision of social enterprises.” - Jenna Nicholas, CEO at Impact Experience

This course builds on students' burning desire to drive positive change. This seven-week course is built by students, for students, to innovate new entrepreneurial solutions and drive positive change wherever they feel that it is most needed.
During this course, you will choose which SDGs you are most passionate about and form teams of 3-5 students with similar interests. The following program takes your team from ideating sustainable venture ideas, to conceptualizing sustainable (business) ideas to validating your solutions. Your team has weekly meetings with top-quality mentors, masterclasses with experts and fireside chats with inspirational founders. The final part of the course is a pitch in front of a prominent jury, where the best teams will receive prices for their performance.

The course could be divided into three parts:
a) learning about consulting work
b) conducting in pair a consult project to a company and
c) running the consulting company ABC.

This course will build students’ entrepreneurial attitudes, such as achievement orientation and ambition, self-confidence, action orientation, hard working and creativity. Also students’ entrepreneurial skills, such as creative problem solving, negotiating, selling, persuading and managing a project are developed during the course.

The students will familiarise themselves with selected theoretical frameworks and learn how to apply them in practice. The theoretical framework will be selected according to the consulting assignments assigned to the students.

Observe, This is a distance course! One of the most essential question for corporations in the 21st century is how to foster a culture of continuous entrepreneurship within their organizations, and how to leverage that to develop and launch profitable innovative projects and new business activities. This course lays the ground for students' potential to work as innovation managers, project leaders, and change agents in their future career. We focus on three areas: innovation management, platform management, and AI innovation management.

Denna kurs har fått topputvärderingar

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagares grundläggande kunskaper gällande entreprenöriellt ledarskap. Den erbjuder studeranden grundläggande begrepp, modeller och verktyg för ledarskap, problemlösning och affärsutveckling i praktiken med hjälp av digitala verktyg.

Kursen ordnas i samarbete med Hanken Business Lab och Hanken Studios samt distribueras via olika digitala kanaler.

HÖSTEN 2021: Kursen har fysiska föreläsningar på Hanken. Dessa ordnas i Business labbet och vi sprider ut oss så att vi kan hålla distans till varandra. Det finns möjlighet att delta på distans men fokus kommer att vara i klassen. Det kan vara svårt t.ex. att ställa frågor online. Om du inte vill delta fysiskt, kan det påverka din erfarenhet av kursen negativt men du har lika schans att göra uppgifterna och bli bedömd. Kontakta examinatorerna om du vill diskutera mera.

The course focuses on trends in entrepreneurship research, and it is a learning platform for students planning to write their Proseminar or Master Thesis in Entrepreneurship and Management. In 2020, this course will follow a reading format. There are several independent topics for which assignments in the form of literature reviews and a written assignments are required. This course is compulsory for students majoring in entrepreneurship. This course will help students with their Master's thesis writing.

Kursens föreläsningar behandlar processer som leder fram till start av ny affärsverksamhet, centrala analyser för att värdera en affärsidé samt strategier och verktyg som entreprenörer kan använda sig av för resursanskaffning och resurshantering. Kursen består av föreläsningar, fallövningar, reflektionsuppgifter samt ett grupparbete som berör kommersialisering av en innovation/uppfinning.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Kursbeskrivning_Affärsutveckling och riskkapital.pdfKursbeskrivning_Affärsutveckling och riskkapital.pdf

This course takes various perspectives in studying creativity and creative thinking in relation to management, entrepreneurship and innovation. Your creative and innovative capabilities are improved during the course. The character of the course demands active student participation during exercises and team work. 

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

Course syllabus.pdfCourse syllabus.pdf

(updated on 18.8.2020). The course is given at Aalto University School of Business (under the name Venture Ideation), and is called "Advanced Business Design" at Hanken.

The syllabus is available here. Hanken students will participate on the course alongside Aalto students. That is, apart from sign-up logistics (Hanken Oodi instead of Aalto's Oodi, registration is now open) and the initial setup (getting access to you on Aalto's MyCourses platform, instructions pending), all requirements of the course specified in the syllabus apply to all students.

Aalto's MyCourses page will be the official communications channel of the course latest after the registration period is over, and you have been configured to access all parts of the web page. Before this, you will be kept up-to-date via this Moodle page and through email (those who have signed up through Oodi).

Please note that entry to the course is conditional on 1) signing up via Hanken's Oodi and 2) submitting a pre-assignment by 6.9. The pre-assignment will be released latest on 1.9.

Kursens föreläsningar behandlar processer som leder fram till start av ny affärsverksamhet, centrala analyser för att värdera en affärsidé samt strategier och verktyg som entreprenörer kan använda sig av för resursanskaffning och resurshantering. Kursen består av föreläsningar, fallövningar, reflektionsuppgifter samt ett grupparbete som berör kommersialisering av en innovation/uppfinning.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Kursbeskrivning för Affärsutveckling och internationalisering.pdfKursbeskrivning för Affärsutveckling och internationalisering.pdf

The course focuses on trends in entrepreneurship research, and it is a learning platform for students planning to write their Proseminar or Master Thesis in Entrepreneurship and Management. In 2020, this course will follow a reading format. There are several independent topics for which assignments in the form of literature reviews and a written assignments are required. This course is compulsory for students majoring in entrepreneurship. This course will help students with their Master's thesis writing.

This course takes various perspectives in studying creativity and creative thinking in relation to management, entrepreneurship and innovation. Your creative and innovative capabilities are improved during the course. The character of the course demands active student participation during exercises and team work. 

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

Course syllabus.pdfCourse syllabus.pdf

In this course we will study the opportunity process and its different sub-processes. The course consists of lectures, during which we will cover recent theoretical material and practice applying the theory into practice.  Students are expected to prepare for the lectures by reading articles. The course includes a group work, in which the students work together with researchers from the Helsinki University. The key task is to evaluate the potential of opportunities and find suitable routes for their commercialization. The course is highly interactive and active participation in all areas of the course is desirable.

The course kick-off takes place on 29th of February from 16.00-19.00 in auditorium 411. The rest of the sessions are in period 4.

Welcome to the course!

Tom Lahti

Syllabus_opportunity_creation.pdfSyllabus_opportunity_creation.pdf

Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att självständigt analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Observera att kursen är mycket arbetsintensiv redan från första kursdagen.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning. Observera att denna kurs ges i samverkan mellan management- och entreprenörskapsinstitutionen. Som entreprenörskapsstudent skall du därför självregistrera dig i Moodle under kurskoden 22001.

  • Den här kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas kunskaper inom entreprenöriellt tänkande och organisering av entreprenöriella processer.
  • Grundläggande områden inom entreprenörskap berörs under kursen och deltagare får möjligheter att reflektera over olika typer av entreprenörskap och entreprenörskapsprocesser.

Efter kursen har deltagare förvärvat kunskap om entreprenörskap och entreprenörskapsprocesser.

  • grundläggande kunskaper om entreprenörskap som  fenomen och om entreprenöriella processer.
  • Förmåga att förstå och utveckla sina  intressent-relationer ur ett entreprenöriellt  perspektiv
  • Utforma kreativa och litteraturbaserade förslag om hur  ett eget utvalt nystartat fallföretag kan  förbättra sina möjligheter att uppnå  framgång.
  • Uttrycka och förmedla sina egna förmågor om  att lösa olika företagsutmaningar i frågor som  berör entreprenörskap och sådan organisering.
  • Förmågor för att beskriva och presentera olika  typer av entreprenörskap och  entreprenörskapsutmaningar.
  • Förmågor att reflektera över alternativ  för att praktiskt lösa utmaningar som har med  entreprenörskap att göra genom litteratur, dvs  förmågor om evidensbaserad problemlösning.
  • Kunskaper för att redogöra och analysera  entreprenörskap utifrån en teoretisk  utgångspunkt.
  • Insikter om vad det innebär att vara entreprenör, men också som företagsledare eller affärsutvecklare då man har ansvar för att initiera eller driva entreprenöriella processer.Entreprenöriellt tänkande_kursbeskrivning.pdfEntreprenöriellt tänkande_kursbeskrivning.pdf

Kursen 18003 "Affärsutveckling och framgångsfaktorer" sträcker sig över perioden 24.10-09.12 och avhandlar centrala aspekter för framgångsrik affärsutveckling.