Den immaterialrättsliga regleringen ger ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Kursen är en nätkurs med självstudier och inlämningsuppgifter. Den kan tas när som helst under året och prestationerna bedöms 2 gånger per månad. Allmän information om kursens genomförande finns på kursens hemsida i moodle.

Kursen kan tas av studerande både i Vasa och Helsingfors.

This course will look at the most important commercial contracts in two international contexts: sale of goods (including payments and logistics) and distribution. We will study contract types and contract clauses used in the real world from the perspective of a technology firm that does B2B business in the EU.

CCL2100.pdfCCL2100.pdf

Kursen består av två delområden: 1. allmän avtalsrätt, 2. köprätt. 

Inom den allmänna avtalsrätten ligger fokus på frågor som hur man ingår avtal, hur avtal kategoriseras, centrala avtalsrättsliga principer, avtalstolkning, m.m. 

Inom köprätten behandlas huvudsakligen lösöreköp. Vi bekantar oss med begrepp som varans avlämnade, risken för varan, säljarens dröjsmål, fel i varan, samt köparens skyldigheter.

Under kursen löses kontinuerligt uppgifter om de frågor som diskuteras, och exempel på relevanta avtalsklausuler tas upp. 


På kursen behandlas bolagsrätt och finansieringsrätt. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten samt bankernas traditionella utlåningsverksamhet.

Konkurrensrätten innehåller föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Företagets beteende i marknadsföringssituationer styrs även av den marknadsrättsliga regleringen. Däremot ger den immaterialrättsliga regleringen ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med självstudier och e-tentamen.

The course provides a comprehensive basic understanding of intellectual property rights (IPRs) and how they are utilised in a business environment. It focuses primarily on presenting various forms of IPRs that have a significant strategic as well as financial role for businesses. The course covers relevant legal sources (legislation, court cases etc.) as well as IPRs in practice. Practical examples on the relevant issues will shed light on the real-world questions concerning for example patents, trademarks, utility models and copyright.

The course provides the participants with an extensive introduction to IPRs. Thus, a knowledge of legal methods or having completed legal studies is not required for enrolling on the course.

The course can be taken by students both from Helsinki and Vaasa.

We observe that contracts have become increasingly complex and comprehensive over time. What are the fundamental causes of this complexity and what challenges does it create? What strategies can be used for managing this complexity and(or) exploiting it? What benefits can be reached with contracting practice that uses “less legalese”? The course is based on the Law and Economics theory on Contracts and interdisciplinary approach within Legal Design.

The theory and substance part will involve reading and discussing scholarship from Economic Analysis of Law and Behavioral Science. We will cover, among others, concepts of bounded rationality, rational choice theory and empirical as well as experimental studies common in the field of Law and Economics. The practical part will involve case studies of commercial contracts. The course is not covering different types of contracts but rather it is based on contract theory (L&E) that will be applied to legal design approach.

  • You will acquire knowledge of general terminology and principles of Legal Design within the framework of Law and Economics of contracts.You will acquire knowledge of general terminology and principles of Legal Design within the framework of Law and Economics of contracts.
  • During the lessons, you will learn to apply Legal Design techniques and methods to improve business operations.
  • You will learn how Legal Design can be used as a way to empower people. They will gain the ability to break down a complex transaction and explain it clearly to a non-expert 

The course can be taken by students both from Helsinki and Vaasa.


Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen.

Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen.

Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen.

Den immaterialrättsliga regleringen ger ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Kursen är en nätkurs med självstudier och inlämningsuppgifter. Den kan tas när som helst under året men prestationerna bedöms endast i slutet av varje period, dvs. i samband med tentveckor. Allmän information om kursens genomförande finns på kursens hemsida i moodle.

Kursen kan tas av studerande både i Vasa och Helsingfors.

Denna digitala kurs om handelsrättens forskningsmetodik är gemensam för Vasa och Helsingfors. På kursen lär du dig om forskningens vetenskaplighet, handelsrättens traditionella forskningslinjer, aspekter som är kännetecknande för handelsrätten som en vetenskaplig disciplin samt sättet att använda vetenskapliga metoder i handelsrättslig forskning. Det finns inga fysiska föreläsningar.

HRmeto2100.pdfHRmeto2100.pdf

We live in a digital world. Commercial law plays a key role in the development of digital economy. On this course, we explore some of the key aspects of digital economy through the lens of commercial law. We will also study its wider impact on society. Since the context is digital, this course has no lectures in class and the exam is an e-exam in an examination studio.

This course can be taken by students both from Helsinki and Vaasa.

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

DigSoc2000Presentation.pdfDigSoc2000Presentation.pdf

Climate change is a threat to civilisation. We need an energy transition, renewable energy sources and new business models to cope with the threat. In practice, our future depends on the efficiency of electricity generation, use and storage. This commercial law course will examine electricity markets, electricity trade, electricity generation from renewable sources, and emissions from the particular perspective of electricity and tech companies. The course will focus on the North-Western Europe (NWE) region.

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

The course can be taken by students both from Helsinki and Vaasa.

The course changes name to Climate Change and Electricity Trade from 1.8.2020.

ETL2000.pdfETL2000.pdf