Anmäl dig till kursen på WebOodi.
Efter att anmälningstiden tagit slut skickas kursinformationen ut till de anmälda.

Litteraturkurs i svenska_kursbeskrivning.pdfLitteraturkurs i svenska_kursbeskrivning.pdf

Kursbeskrivning

På kursen får studenten på egen hand läsa grammatik och öva centrala grammatikstrukturer. Kursen är en frivillig kurs med syftet att stärka kunskaperna i svenskans grammatik. CEFR-nivån är A2-B1.

Lärandemål

Kursens startnivå är CEFR B1 och målnivån är CEFR B2.
Efter avslutad kurs kan studenten skilja mellan huvudsats och bisats i svenskan, formulera korrekta meningar med huvudsatser och bisatser, samt bygga upp komplexa fraser med hjälp av handböcker.