Anmäl dig till kursen på WebOodi.
Efter att anmälningstiden tagit slut skickas kursinformationen ut till de anmälda.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf

Kursbeskrivning

På kursen får studenten på egen hand läsa grammatik och öva centrala grammatikstrukturer. Kursen är en frivillig kurs med syftet att stärka kunskaperna i svenskans grammatik. CEFR-nivån är A2-B1.

Lärandemål

Kursens startnivå är CEFR B1 och målnivån är CEFR B2.
Efter avslutad kurs kan studenten skilja mellan huvudsats och bisats i svenskan, formulera korrekta meningar med huvudsatser och bisatser, samt bygga upp komplexa fraser med hjälp av handböcker.