Kursens startnivå är CEFR B1 och målnivån är CEFR B2. Efter genomförd kurs ska studenten kunna analysera och värdera innehållet i avancerade ekonomiska facktexter, muntligt och skriftligt beskriva och kommentera ekonomiska indikatorer i form av t.ex. diagram och tabeller, muntligt ta ställning till dagsaktuella ekonomiska frågor, skriva korta, klara och exakt formulerade texter om ekonomiska ämnen.

5531-2 lärandemål.pdf5531-2 lärandemål.pdf