Each one teach one innebär att en student med engelska, finska, ryska, spanska, svenska eller tyska som modersmål lär sig franska och en student med franska som modersmål lär sig engelska, finska, ryska, spanska, svenska eller tyska. Båda lär av varandra. Den ansvariga läraren ser till att studenterna arbetar i enlighet med ett bestämt schema.

Not any schedule is imposed: you can meet your pair when it is convenient for both of you!

You may organize your learning-teaching planning according the plan made after meeting the target language responsible teacher.

Please see WebOodi description attached (Adove document)

Contact ASAP the responsible teacher for a first meeting before starting with your pair!

5225 Each one teach one.pdf5225 Each one teach one.pdf