Kursen är för studerande som läst finska i grundskolan eller gymnasiet, men inte tillräckligt för att klara av de obligatoriska kurserna i finska (5715 och 5716). Under kursen lär sig deltagarna relevanta ord och termer, att berätta om sig själv och sina studier och att använda finska i andra informella situationer samt i grundläggande arbetslivssituationer (t.ex. muntliga situationer och att skriva e-post).

Kursens målnivå är A2.2.

Kursen ges första gången läsåret 2021-2022.


Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans i Moodle. Kursen består av både skriftlig kommunikation, 90 %  och muntlig presentation.

Kursen består av olika moduler som studerande kan välja enligt huvudämne och intresse.

Kontakta examinator för närmare information om kursen väljs för att påvisa färdigheter i finska enligt språklagens krav. Detta är möjligt för studerande som har en kandidatexamen från annat universitet (inhemskt eller utländskt), men där språklagens krav inte uppfyllts. Även Hanken studerande på magisternivå, som vill höja sitt vitsord enligt språklagens krav kan göra det i samband med denna kurs.

Kusen kan tas av studerande på båda orterna.

5712
This is a beginner's course in Finnish. Exchange students and master students are welcome! Target level of the course is CEFR A1.1.

5713
The course builds on the most basic Finnish skills dealt with in the course Elementary Finnish I A (5712) or similar skills. Exchange students and master students are welcome! Target level of the course is CEFR A1.2.

Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans i Moodle. Kursen består av både skriftlig kommunikation, 90 %  och muntlig presentation.

Kursen består av olika moduler som studerande kan välja enligt huvudämne och intresse.

Kontakta examinator för närmare information om kursen väljs för att påvisa färdigheter i finska enligt språklagens krav. Detta är möjligt för studerande som har en kandidatexamen från annat universitet (inhemskt eller utländskt), men där språklagens krav inte uppfyllts. Även Hanken studerande på magisternivå, som vill höja sitt vitsord enligt språklagens krav kan göra det i samband med denna kurs.

Kusen kan tas av studerande på båda orterna.

Kursen är en ämnesinriktad kurs i finska. Kursens målnivå är C1.2.

Under kursen skaffar sig studerande en bred förståelse för företagsprofilering och intressentkommunikation ur en språklig synvinkel. Kursen ger en fördjupning i sambandet mellan visuell kommunikation och verbal kommunikation (skriftlig och muntlig). Studerande får insikter i målinriktad kommunikation, där ordens betydelser i texter spelar en stor vill vid image-skapandet, allt från en dokumentering av företagets mission, identitet, vision och tyngdpunktsområden till en profil som skall motsvara den image som kunden upplever. 

Kursen rekommenderas speciellt för studerande inom marknadsföring och företagsledning.

Kursen alternerar, se Ytterligare information.

Yhteistyöprojekti Hankenin ja Arcadan välillä.