Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans i Moodle. Kursen består av både skriftlig kommunikation, 90 %  och muntlig presentation.

Kursen består av olika moduler som studerande kan välja enligt huvudämne och intresse.