Kursens målnivå är CEFR C1.2.

Studerande skaffar sig en bred allmänbildning och förståelse för intern och (extern) offentlig kommunikation inom företag och organisationer. Studerande har insikter i målinriktad kommunikation till anställda, marknad och samhälle.

Magister- och kandidatstuderande kan välja kursen som ett fritt valbar kurs.

Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans. Kursen består av både skriftlig kommunikation och muntlig presentation.