Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans i Moodle. Kursen består av både skriftlig kommunikation, 90 %  och muntlig presentation.

Kursen består av olika moduler som studerande kan välja enligt huvudämne och intresse.

Kontakta examinator för närmare information om kursen väljs för att påvisa färdigheter i finska enligt språklagens krav. Detta är möjligt för studerande som har en kandidatexamen från annat universitet (inhemskt eller utländskt), men där språklagens krav inte uppfyllts. Även Hanken studerande på magisternivå, som vill höja sitt vitsord enligt språklagens krav kan göra det i samband med denna kurs.

Kusen kan tas av studerande på båda orterna.

Kursen är en ämnesinriktad kurs i finska. Kursens målnivå är C1.2.

Under kursen skaffar sig studerande en bred förståelse för företagsprofilering och intressentkommunikation ur en språklig synvinkel. Kursen ger en fördjupning i sambandet mellan visuell kommunikation och verbal kommunikation (skriftlig och muntlig). Studerande får insikter i målinriktad kommunikation, där ordens betydelser i texter spelar en stor vill vid image-skapandet, allt från en dokumentering av företagets mission, identitet, vision och tyngdpunktsområden till en profil som skall motsvara den image som kunden upplever. 

Kursen rekommenderas speciellt för studerande inom marknadsföring och företagsledning.

Kursen alternerar, se Ytterligare information.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunkspaer som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

Kursen kan även tas under sommaren i augusti.

Yhteistyöprojekti Hankenin ja Arcadan välillä.