Kursen kommer att ge studerandena en förståelse av relationen mellan företag, politiska aktörer, arbetsmarknadsorganisationer och andra intressenter. De studerande som går kursen kommer att få insikter om de politiska aspekter som är relevanta för företaget på finländskt, europeiskt och globalt plan. Begreppet företagensansvar och dess konsekvenser för det förändrade politiska näringslivets roll är också i fokus. En diskussion om Europas och Finlands ekonomiska historia, med speciellt fokus på den ekonomiska utvecklingen sedan andra världskriget, kommer att hjälpa studerandena att få en djupare förståelse för den ekonomiska, politiska och institutionella miljö som finländska företag idag lever i.

The enrolment key will be given during the first session on 27.10 (8:30-10:00). You can also get it by writing an e-mail to floinfo@hanken.fi.

1139Kursinformation-Vasa2014.pdf1139Kursinformation-Vasa2014.pdfAugust exam results.pdfAugust exam results.pdf