Kursen består av två delar:

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Mejla studievagledare-hfors@hanken.fi för att få kursnyckeln!

Den här kursen är riktad till andra årets kandidatstuderande eller äldre studerande som redan valt huvudämne men inte avlagt den obligatoriska kursen Individuell studieplan 1 sp under sitt första kandidatår.

Kontakta studievagledare-Hfors@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

Om du är första årets kandidatstuderande eller om du inte ännu är säker på ditt val av huvudämne så ska du avlägga en annan version av kursen under våren 2020.

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

Kursen består av två delar:

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Den här kursen är riktad till andra årets kandidatstuderande eller äldre studerande som redan valt huvudämne men inte avlagt den obligatoriska kursen Individuell studieplan 1 sp under sitt första kandidatår.

Kontakta studievagledare-Hfors@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

Om du är första årets kandidatstuderande eller om du inte ännu är säker på ditt val av huvudämne så ska du avlägga en annan version av kursen: Individuell studieplan 2018-2019.

I period 4 under första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne inom denna obligatoriska kurs. Kursen stöder dig i studie- och karriärplanering.

Kursnyckeln distribueras i ett e-postutskick till de som inledde sina kandidatstudier hösten 2018. Kontakta studievagledare-Hfors@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

Om du är andra årets kandidatstuderande eller äldre studerande som redan valt ditt huvudämne kan du göra en annan version av kursen. Ta kontakt med studievagledare-Hfors@hanken.fi.

Kursen består av två delar: 
- introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter och datasäkerhet
- akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

Kursen består av två delar:

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är enbart avsedd för studerande vid Hankens Öppna universitet. (Examensstuderande avlägger motsvarande kurs med koden 9999.)

Kursen består av två delar: 

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.

Kursnyckeln distribueras i ett e-postutskick till de som inledde sina kandidatstudier hösten 2017. Kontakta studievagledare-Vasa@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.

Kursnyckeln distribueras i ett e-postutskick till de som inledde sina kandidatstudier hösten 2018. Kontakta studievagledare-Vasa@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

Kursen består av två delar: 
- introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
- akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen består av två delar: 
- introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
- akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.